ANA SAYFA

Soğuk Damga Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 20/03/2007

Tarihi:08.04.2003  Sayısı:15508

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B100IEG100009 ANKARA
KONU : Soğuk Damga

08.04.2003/015508

 

........................ VALİLİĞİ
(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE
2003 /


İLGİ: a) 28.01.2003 gün ve 4404-2003/17 sayılı Genelgemiz,
b) Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 18.03.2003 gün ve 330 sayılı yazısı.


İlgi (a) Genelgenin 2. maddesinde, düzenlenecek eczane ruhsatnameleriyle ilgili olarak, "Ruhsatname ve mesul müdürlük belgeleri düzenlenmeden önce, İl Sağlık Müdürünün teklifi ve Valilik Makamının Olur’u ile ruhsat ve mesul müdürlük belgesi tanzimine dair onay alınacak, müteakiben hazırlanan ruhsatname Sağlık Müdürlüğü ve Valilikçe müştereken imzalanacak ve soğuk damga yapılacaktır" denilmektedir.

İlgi (b) yazı ile de, il sağlık müdürlüklerinden "...................... Sağlık Müdürlüğü", valiliklerden "...................... Valiliği" olarak farklı ibarelerde soğuk damga taleplerinin geldiği bildirilmektedir.
Aynı Genelge (İlgi/a) kapsamında yürütülecek işlemlerle ilgili olarak, farklı ibarelerle soğuk damga taleplerine ilişkin tereddüdü ortadan kaldırmak ve uygulamada standardizasyonu sağlamak amacı ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne soğuk damgaların "...................... Valiliği" şeklinde yaptırılması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Bakan A.
Müsteşar Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:
A Planı